Tào Tháo - Cao Cao - 曹操

Tào Tháo tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân phiệt cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông còn là một nhà thơ xuất sắc. Tào Tháo sinh ra tại huyện Tiêu, nước Bái trong gia đình giàu có, thuở nhỏ thích chơi bời phóng túng, thích săn bắn, ít chịu học hành và tỏ ra tinh ranh.

Tào Tháo được con trai truy tôn là Thái Tổ Võ Hoàng đế. Tào Tháo là người đã có công lớn trong việc dẹp loạn Khăn Vàng và Đổng Trác, đánh bại lần lượt các chư hầu như Lữ Bố, Viên Thiệu để thống nhất phương bắc nhưng lại thất bại khi tiến xuống phía nam vì gặp phải sự kháng cự của liên minh Tôn - Lưu, chấm dứt khả năng thống nhất đất nước khi ông còn sống. Tuy nhiên, hình ảnh về ông không được các nhà nho học ưa thích và thường được mang ra làm biểu tượng cho sự dối trá, vô liêm sỉ.

Vương triều Tào Ngụy của Tào Tháo vẫn chưa hoàn thành được đại nghiệp thống nhất, nên trong mắt của người dân thời đó nhìn ông dưới ánh mắt ông chỉ là kẻ gian tặc thoán nghịch

Trong gần 2000 năm qua, hình tượng Tào Tháo là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Hầu hết đánh giá của dân gian thời phong kiến về Tào Tháo là tiêu cực, một phần là do ảnh hưởng từ tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa" vốn có xu hướng thiên vị nhà Thục Hán, phần khác là do chính những hành vi tàn nhẫn mà Tào Tháo gây ra (tiêu biểu là vụ thảm sát hơn 10 vạn dân thường ở Tứ Thuỷ, tự tay giết oan cả nhà Lã Bá Sa, hại chết thần y Hoa Đà). Tuy nhiên kể từ thế kỷ 20, các học giả đã có nhìn nhận công bằng hơn về Tào Tháo, cả về những thành tựu lẫn khuyết điểm của ông.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Tháo

Hệ: Phá

Phẩm: SS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Kì Tập Hào Lệnh

Kỹ Năng Bị Động: Khí Thế - Phong Nhuệ - Kích Phá - Liệt Diễm Hùng Ca - Tráng Chí - Tráng Chí Lăng Vân

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated