Thái Văn Cơ – Cai WenJi – 蔡文姬

Thái Văn Cơ, tên thật là Thái Diễm hay còn đọc là Sái Diễm, tự Chiêu Cơ, là một trong những nữ văn nhân đầu tiên và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời Kiến An của Trung Quốc. Bà quê ở Trần Lưu, tỉnh Hà Nam, Việt Châu.

Là con gái của đại thi hào Thái Ung, một nhà sử học nổi tiếng tài hoa và cực kỳ uyên bác. Năm 16 tuổi, bà lấy chồng là Vệ Trọng Đạo, một danh sĩ khá nổi thuộc một tộc lớn ở Hà Đông, nhưng chẳng được bao lâu thì chồng bà qua đời. Nhưng lại bị đuổi về nhà mẹ đẻ cho nhà chồng nghi số khắc phu

Thời loạn lạc Hưng Bình, bà bị quân Đổng Trác bắt đi, rồi sau biến cố Lý Thôi, Quách Dĩ chiếm cung đình, bà lưu lạc sang đất Hung Nô và bị nạp làm thiếp của Tả Hiền Vương. Sau được Tào Tháo chuộc về và được mai mối cho tái giá với người cùng quận là Đổng Tự, nhưng sau đó, Đổng Tự làm quan bị tội, bị khép tội chết. Thái Văn Cơ đã đích thân đi tìm Tào Tháo xin cầu tình. Nhờ tài hùng biện của mình, bà đã khiến Tào Tháo đặc xá cho Đổng Tự.

Vì mang ơn Tào Tháo, nên bà đã giúp ghi lại một phần mười số sách mà cha bà đã sưu tầm rồi trao lại cho bà, số đó sấp sỉ 400 thiên sách đều do tự tay bà nhớ lại và chép, không một chút sai lầm.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Thái Văn Cơ

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Điểm Mặc Thanh Hà

Kỹ Năng Bị Động: Bài Ca Buồn - Phong Nhuệ - Kích Lạc - Bất Khuất - Quân Y Chi Thuật - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Mỹ Nhân Kế

Last updated