Dị Tộc Xâm Nhập

Chúa Công thân mến, khi người đạt Cấp 23 sẽ mở hoạt động này. Man Vương Mạnh Hoạch là thủ lĩnh của cuộc nổi dậy của người Miêu ở vùng Nam Trung, phía nam của Thục Hán thời Tam Quốc. Gần đây Mạnh Hoạch lại tiếp tục kéo đến quấy phá gây nguy hại đến an nguy của bá tánh. Anh Hùng 3 nước tề tựu chiến đấu với Mạch Hoạch. Để trấn áp và thảo phạt Mạnh Hoạch, Chúa Công thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào mục “Hoạt Động”, chọn “Dị Tộc Xâm Nhập”

Tại giao diện thành chính, Chúa Công chơi click vào mục "Hoạt Động" để tiến hành tham gia hoạt động.

Sau khi click vào mục tính năng, giao diện sẽ hiển thị các hoạt động trong ngày diễn ra. Tại đây, Chúa Công click vào hoạt động "Dị Tộc Xâm Nhập" để bắt đầu tham gia.

Bước 2: Cổ Vũ

Sau khi chúa công ấn vào tham chiến Dị Tộc Xâm Nhập, giao diện sẽ hiển thị bảng Cổ Vũ, chúa công sẽ có 20 lần cổ vũ cá nhân và 20 lần cổ vũ quân đoàn, cổ vũ này sẽ buff thêm lực chiến cho chúa công để dễ dàng trấn áp Mạnh Hoạch, có 3 loại cổ vũ gồm: Cổ vũ xu - cổ vũ KNB - cổ vũ Quân Đoàn bằng KNB.

Lưu ý:

  • Cổ vũ cá nhân: chúa công tự cổ vũ cho bản thân

  • Cổ vũ quân đoàn: 20 thành viên trong quân đoàn cổ vũ

Bước 3: Tiến hành khiêu chiến.

Tại giao diện hoạt động “Dị Tộc Xâm Nhập” Chúa Công sẽ thấy được các Chúa Công khác trong máy chủ.

Chúa Công sẽ có 3 lần đánh với Mạch Hoạch và 3 lần cướp điểm của Chúa Công khác. Chúa Công chọn “Khiêu Chiến” để tiến hành đánh với Mạnh Hoạch.

Thời gian khai chiến: 05h00 – 16h00 mỗi ngày.

Phần thưởng:

  • Quà khiêu chiến: Mỗi ngày có 3 lần khiêu chiến Boss, khiêu chiến Boss xong có thể nhận điểm và nhận quà khiêu chiến.

  • Quà XH điểm cá nhân: Dựa vào điểm nhận được trong ngày để Xếp hạng, nhận quà xếp hạng tương ứng.

  • XH điểm Quân Đoàn: Dựa vào XH tổng điểm của tất cả thành viên Quân Đoàn Đoàn, số người tham gia càng nhiều, BXH càng cao, nhận được phẩm đấu giá càng phong phú

Lưu ý: Sát thương càng cao phần thưởng nhận được càng nhiều.

Last updated