Đổng Trác – DongZhuo – 董卓

Đổng Trác là một tướng quân phiệt và một “quyền thần” nhà Đông Hán, là nguyên nhân khởi điểm thời kỳ Tam Quốc. Sinh ra và lớn lên ở huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, Lương Châu. Đổng Trác từ nhỏ đã là một đứa trẻ phá phách, tính tình hung hãn, mạnh bạo, nhưng điểm đáng lưu ý nhất là hắn học hành “cực kỳ ngu”

Cuộc đời Đổng Trác chỉ đúng 1 lần lập công cho nhất nước ở trận đánh đuổi quân xâm chiếm ở vùng Quan Trung cùng Doãn Đoan. Trận đánh tiếp đó với quân Khăn Vàng, y đã suýt chết và được anh em Lưu Bị cứu

Sau đó, con đường thăng quan tiến chức của Trác chỉ tiến không lùi, tất cả đều nhờ đút lót hoạn quan, gian dối và thao túng triều đình, chức cao nhất Đổng Trác đạt được là Thái sư. Tội ác của Đổng Trác có thể nói là “trời không dung đất không tha”, hắn tàn sát bá tánh, giết hết đàn ông, bắt và cưỡng hiếp đàn bà.

Ác nghiệp là thế nên kẻ thù của Trác đâu đâu cũng có, từ anh em Viên Thuật, Viên Thiệu đến các chư hầu lúc bấy giờ như Hàn Phức, Khổng Do, Trương Siêu, Trương Mạo và Tôn Kiên lập nên Liên Minh Chống Đổng.

Ngày cuối đời, Vương Doãn cùng Lữ Bố lập mưu giết Trác rồi vào tháng 4 âm lịch năm 192, Lý Túc đâm 1 phát khi Trác vừa vào cung để yết kiến vua, chỉ bị thương nên Trác gọi Lữ Bố cứu thì bị đâm thẳng và chết ngay tại chỗ.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Đổng Trác

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Huyết Ẩm Mặc Trì

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Phong Nhuệ - Phụ Giáp - Phẫn Kích - Huyết Bính - Khiên Không Thể Phá

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated