Chợ
Hệ Thống Chợ
Chúa Công thân mến,
Để Tam Quốc Chí VTC được hấp dẫn và đặc sắc hơn. Sẽ không thể thiếu tính năng "Chợ", tại đây Chúa Công có thể mua sắm những nguyên liệu để nâng cấp Phong Địa. Mỗi ngày, Chúa Công sẽ có 1 lượt mua miễn phí đối với mỗi loại vật phẩm áp dụng trong tính năng “Chợ”. Để tham gia tính năng này, Chúa Công vui lòng làm theo các bước sau:
Bước 1: Click vào mục “Chợ”, tại giao diện thành chính
Tại giao diện thành chính, Chúa Công chơi click vào mục "Chợ" tại giao thành chính để tiến hành mua vật phẩm.
A screenshot of a video game Description automatically generated
Bước 2: Tham gia tính năng “Chợ”
Sau khi click vào icon "Chợ", giao diện sẽ hiển thị các vật phẩm có thể đổi trong chợ gồm Xu – Gỗ - Sắt, Chúa Công chỉ cần ấn vào icon vật phẩm muốn mua và ấn icon “Miễn Phí” thì sẽ mua được, mỗi ngày có 1 lượt miễn phí nếu mua hết sẽ phải dùng KNB để mua.
Lưu ý: Số lượt mua càng nhiều, số KNB dùng để mua càng tăng.
Copy link