Danh Sách Võ Tướng

Tam Quốc Chí VTC chia thành 3 hệ tướng gồm Độc - Hỏa - Phá, mỗi hệ sẽ có kĩ năng cũng như hiệu ứng khác nhau, chúa công có thể tùy chọn vào 1 hệ để xem thông tin bất kì của võ tướng.

pageHỏapageĐộcpagePhápageTướng Tam Hệ

Last updated