Thảo Phạt Binh Đoàn

Chúa Công thân mến, trong Tam Quốc Chí, khi kể đến các tính năng tổ đội thì không thể thiếu tính năng Thảo Phạt Binh Đoàn. Sau khi vượt ải Danh Tướng Truyền tương ứng Chúa công sẽ được mở Thảo Phạt Binh Đoàn.

Đội trưởng tạo tổ đội các Chúa Công khác trong tổ đội chọn danh sách gia nhập. Mỗi lần tiến vào tổ đội đều cần bố trận chọn tướng trước khi vào tổ đội.

  • Mỗi vị Chúa Công chỉ có thể lên 2 Võ Tướng.

  • Chiến đấu thắng thua sẽ dựa vào điểm số tiến hành phân quà.

Thảo Phạt Binh Đoàn mở cả ngày, tuy nhiên hoạt động cũng sẽ có thời gian x2 khung giờ từ 12:30-14:00, chúa công đi vào thời gian này có thể nhận quà x2 của hoạt động, mỗi ải Binh Đoàn có tỉ lệ rơi mảnh Kế Sách tương ứng với tướng của Binh Đoàn.

Mỗi ngày chúa công sẽ có 3 lần chiến đấu nếu hết có thể mua thêm lượt chiến đấu, số lần mua lượt chiến đấu sẽ dựa trên cấp VIP của chúa công.

Last updated