Mậu Dịch

Hệ Thống Mậu Dịch

Chúa Công thân mến, một tính năng hay không thể bỏ qua trong Tam Quốc Chí VTC là Mậu Dịch. Mậu Dịch là 1 trong các hoạt động của Quân Đoàn mà tại đây các Chúa Công có thể trải nghiệm cảm giác làm thương nhân thông qua việc nâng cấp thuyền, di chuyển tới các thành mua đi bán lại các vật phẩm sao cho nhận về tiền lời cao nhất, để tham gia hoạt động Mậu Dịch sẽ thông qua các bước sau:

Bước 1: Click vào mục “Quân Đoàn”, tại giao diện Quân Đoàn chọn mục “Hoạt Động” và chọn Mậu Dịch.

Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Quân Đoàn" tại giao diện Quân Đoàn chọn mục “Hoạt Động” và chọn Mậu Dịch.

Bước 2: Tham gia Mậu Dịch

Chúa công click chọn “Nhận Nhiệm Vụ” hoặc bỏ 30KNB để “Hoàn Thành Nhanh”

Sau khi “Nhận Nhiệm Vụ” chúa công sẽ được đẩy vào map của Mậu dịch tại đây chúa công sẽ tiến hành giao thương tích lũy thương phiếu để hoàn thành nhiệm vụ đã nhận.

Last updated