Đội Hình Hỏa

Đội Hình Hỏa

Chúa Công thân mến,

Với các Chúa Công yêu thích các tướng hệ Hỏa thì đây là các đội hình gợi ý Chúa Công có thể dùng theo từng giai đoạn. Tập hợp các tướng theo hệ Hỏa, Chúa Công khi sử dụng hệ hỏa sẽ cộng dồn trạng thái “Thiêu Đốt” cho địch, lấy võ tướng hệ hỏa làm chủ lực tấn công, gây ra ST lớn, tích lũy càng nhiều trạng thái “Thiêu Đốt” ST gây ra càng lớn.

 1. Đội Hình Cơ Bản: Trương Phi, Tào Hồng, Lưu Bị, Trần Cung, Lục Tốn, Hoàng Trung.

 • Sát thương chủ lực: Hoàng Trung; Lục Tốn; Tào Hồng

 • Chịu Đòn: Trương Phi

 • Hỗ Trợ:Lưu Bị; Trần Cung

Ưu điểm:

 • gây ra khống chế và giảm sĩ khí phe địch từ vị trí của Tào Hồng

 • toàn bộ các tướng đểu có thể sở hữu dễ dàng

Nhược điểm:

 • Là các tướng sử dụng ở thời điểm đầu game nhiều nên về lâu dài độ tăng tiến sức mạnh thấp

 • Khi mất đi tướng hỗ trợ thì các tướng kỹ sẽ khó có thể ra kỹ năng

 1. Đội Hình Nâng Cao: Quách Gia, Chu Du, Bàng Đức, Cam Ninh, Hỏa – Hoa Đà, Hoàng Cái

 • Sát thương chủ lực: Hoàng Cái, Bàng Đức, Pháp Chính, Chu Du

 • Chịu Đòn: Cam Ninh

 • Hỗ Trợ: Hỏa- Hoa Đà

Ưu điểm:

 • Khả năng gây sát thương diện rộng và hiệu ứng cộng dồn trạng thái “Thiêu đốt” từ các kỹ năng cực cao

 • Sát thương chủ lực là sát thương mưu lược nên rất khó để phòng đỡ

 • không phụ thuộc vào tướng hỗ trợ

Nhược điểm:

 • Đội hình đắt tiền, nâng cấp rất tốn kém

 • Vì là sát thương chuẩn đến từ các tướng phép cho nên nếu đội hình phe địch có các tướng có khả năng tấn công từ phía xa chủ trương đánh tướng phép bên mình trước xem như phe mình nắm chắc phần thua.

ĐỘI HÌNH TRONG BÀI CHỈ LÀ ĐỘI HÌNH THAM KHẢO

Last updated