Các Gói Đầu Tư trong TQC

Chúa Công thân mến,

Để tham gia tranh bá trong Tam Quốc Chí VTC không phải lúc nào chúng ta nạp tiền cũng thắng, đầu tư sao để tiền mất ít nhưng lợi nhuận nhiều thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là các gói ưu đãi Tiểu Thiền đề xuất Chúa Công nên mua đầu tư để trải nghiệm game tốt nhất

1. Gói Quỹ Trưởng Thành

 • Giá đầu tư: 1000 Thỏi Vàng

 • Lợi ích: Nhận về KNB mỗi khi thăng đủ cấp cá nhân

2. Gói Thẻ Tháng/ Thẻ Chí Tôn/ Thẻ Đặc Quyền

 • Giá đầu tư:

 • Thẻ Tháng: 250 Thỏi Vàng

 • Thẻ Chí Tôn: 1000 Thỏi Vàng

 • Thẻ Đặc Quyền: 300 Thỏi Vàng

 • Combo 3 thẻ: 1140 Thỏi Vàng (Giảm 30% so với mua từng gói): Gói này chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất có hiệu lực trong 24h, nếu Chúa Công bỏ lỡ sẽ không mua lại được

 • Lợi ích: Hoàn ngay 1000KNB khi mua combo 3 gói, và sẽ nhận ưu đãi ngày theo từng gói Ưu Đãi đã mua

3. Gói Ưu Đãi Thời Hạn

 • Giá đầu tư: có 3 mốc là 20 thỏi - 50 thỏi - 100 thỏi, mỗi ngày có thể mua một lần.

 • Nếu Chúa Công mua Combo Mua 6 tặng 1 sẽ chỉ tốn 1020 thỏi tương đương với giá mua 6 ngày và được tặng thêm 1 ngày.

 • Lợi ích:

4. Danh Tướng Chiến Lệnh

 • Giá đầu tư: 1140 thỏi

 • Lợi ích: Ngoài quà nhận khi đạt cấp thì còn nhận được thêm quà mua chung toàn dân, người mua càng nhiều thưởng nhận càng cao

5. Nạp Đầu:

 • Giá ưu đãi: Nạp bất kỳ

 • Lợi ích: Chọn 1 trong 3 tướng SS cùng các phần quà khác trị giá 6000 KNB

6. Gói Ưu Đãi Thời Hạn

 • Giá ưu đãi: Gói ưu đãi có 100 thỏi - 500 thỏi

 • Lợi ích: Gói ưu đãi mở theo cấp người chơi, giá cực kỳ hời, mỗi ngày sẽ là một gói khác nhau nếu bỏ lỡ sẽ không mua lại được. Gói ngẫu nhiên sẽ có Thẻ Tầm Phương Chí Tôn, Thú Cưỡi, Thần Binh,...

7. Thông Thiên Chiến Lệnh

 • Giá ưu đãi: 1640 thỏi

 • Lợi ích: Ngoài quà nhận khi đạt cấp thì còn nhận được thêm quà mua chung toàn dân, người mua càng nhiều thưởng nhận càng cao

Last updated