Quần Anh Hội

Chúa Công thân mến, Quần Anh Hội tính năng để các chúa công khiếu chiến tranh xếp hạng không thể bỏ qua khi chơi game Tam Quốc Chí. Để có thể khiêu chiến tranh hạng vị chúa công làm theo bước sau:

Bước 1: vào hoạt động ở bên góc phải

Bước 2: Chọn hoạt động ngày rồi chọn hoạt động Quần Anh Hội

Bước 3: Nhân Avatar Chúa Công thì có thể Khiêu chiến, mỗi ngày Miễn phi số lần khiêu chiến nhất định, vượt qua cần mua thêm. Mỗi ngày 5h sáng Làm lại số lần khiêu chiến.

  • Quân Anh Hội Khiêu chiến Chúa Công không tiêu hao Quân Lệnh

  • Mỗi ngày đều có thể Mua số lần khiêu chiến. VIP cấp càng cao, mua Số lần mỗi ngày càng nhiều .

  • Lần đầu đạt đến Xếp hạng cao nhất có thể nhận Quà nhất định .

Trong Quân Anh Hội mỗi ngày sẽ đổi võ tướng yêu cầu nếu Chúa Công cho võ tướng đó lên trận sẽ cung cấp thêm Thuộc Tính.

Chúa Công Khiêu chiến Thắng sẽ thay đổi vị trí của BXH Quần Anh Hội. Hệ Thống tự động xuất ra bảng xếp hạng TOP 6 khiêu chiến. Xếp hạng tiến vào TOP 5 Chúa Công, có thể tự khiêu chiến bản thân, Khiêu chiến xếp hạng bất luận Thắng Bại, Xếp hạng đấu không đối.

Quà Xếp Hạng

Mỗi lần Khiêu chiến đều sẽ nhận Quà. Mỗi ngày lúc 22h tổng kết Quả Xếp hạng. Xếp hạng càng cao, Quả càng tốt, Quá cần Chia Công chủ động nhấn nhận

Last updated