Kì Tập Hung Nô

Chúa Công thân mến, Kỳ Tập Hung Nô là tính năng Bang Hội. Để tham gia Chúa Công cần phải đạt lv38 và gia nhập Quân Đoàn.

Mỗi ngày 10:00~22:00 sẽ mở Kỳ Tập Hung Nô và tổng kết vào 21:58~22:00.

Ngày đầu tiên trong tuần sẽ mở các PB khác nhau, thành viên trong Quân Đoàn thỏa mãn điều kiện có thể tham gia khiêu chiến Doanh Trại Hung Nô. Mỗi ngày sẽ có 3 lần khiêu chiến, mỗi lần khiêu chiến, không thể dùng Võ Tướng đã dùng.

PB bắt đầu với độ khó mức 1, sau khi vượt qua mức 1, PB Ải tiếp tục tăng độ khó lên mức 2, sau khi vượt qua sẽ tăng lên mức 3...lần lượt như vậy. Dựa vào tiến độ vượt ải của Quân Đoàn này hôm nay đạt độ khó XX, ngày này tuần sau sẽ bắt đầu từ độ khó XX.

Phần thưởng:

  • Quà lần đầu vượt ải: Mỗi PB đều có N độ khó, khi Chúa Công lần đầu vượt ải khó, đều có thể nhận Rương vượt ải đầu.

  • Quà tổng kết tiến độ: 22:00 tổng kết quà tiến độ, nội dung quà được quyết định bởi độ khó của ải cuối cùng đã vượt qua trong ngày.

  • Quà khiêu chiến: Mỗi ngày có 3 lần khiêu chiến, sau khi khiêu chiến nhận được quà khiêu chiến.

  • Quà BXH: 22:00 phát quà BXH Sát Thương qua thư.

Xếp Hạng

  • XH Cá Nhân trong Quân Đoàn: Căn cứ vào tất cả thành viên tham gia PB trong ngày để tiến hành xếp hạng sát thương

  • BXH Quân Đoàn: Dựa vào độ khó vượt ải của mỗi SV tiến hành xếp hạng.

Buff Lực Chiến

Last updated