Chu Thái – Zhou Tai – 周泰

Chu Thái, tự là Ấu Bình, là công thần khai quốc nhà Đông Ngô. Ông là người Hạ Sái, xứ Cửu Giang, Từ Châu.

Chu Thái theo phục vụ họ Tôn từ thời Tôn Sách, khi ông này tiến vào Cối Kê. Sau đó Tôn Quyền tỏ ra mến mộ Chu Thái, liền xin anh trai cho Chu Thái phục vụ mình, kể từ đó, Chu Thái trở thành cận vệ của Tôn Quyền. Ông còn từng cứu Tôn Quyền thoát khỏi vòng vây của quân phản công ở Tuyên Thành, nhờ công lao đó, ông được lãnh huyện Xuân Cối.

Năm 200, Tôn Sách chết, Tôn Quyền chính thức lên nắm quyền. Kể từ đây, Chu Thái tham gia vào hầu như tất cả các trận đánh lớn của nhà Đông Ngô, từ trận Giang Hạ đánh Hoàng Tổ đến trận Nhu Tu chống lại Tào Tháo rồi cuối cùng là trận Kinh Châu đánh Quan Vũ và phản lại đợt tiến công trả thù của Lưu Bị ở Di Lăng. Chu Thái nổi tiếng với câu chuyện 12 vết sẹo trên người khi xưa xả thân cứu Tôn Quyền ở Tuyên Thành. Tôn Quyền luôn lấy đó làm gương cho binh sĩ về tấm lòng quả cảm của Chu Thái trên chiến trường.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chu Thái

Hệ: Độc

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Toái Giáp Kích

Kỹ Năng Bị Động: Nghiêm Luật - Cường Tráng - Phụ Giáp - Chiến Trận - Bất Tử Chi Thân - Thiết Bích Thuật

Kỹ Năng Kế Sách: Hoành Tảo Thiên Quân(SSS)

Last updated