Tôn Thượng Hương – Sun ShangXiang – 孫尚香

Tôn Thượng Hương là con gái út của Trường Sa thái thú Tôn Kiên, và là vợ của Thục chúa Lưu Bị. Bà là người huyện Phú Xuân, Ngô Quận, nay là quận Phú Dương, thị trấn Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Từ Châu. Là người ương ngạnh, ngang bướng, thích đao kiếm, không chịu khuất phục ai.

Nhằm giữ hòa khí giữa Thục và Ngô, Tôn Quyền đã gả em gái mình cho Lưu Bị, nhưng Tôn Thượng Hương lại vô cùng ghét nhà Thục và đặc biệt là Lưu Bị. Dần dần, bà đã kiểm soát toàn bộ chuyện trong nhà và con trai Lưu Thiện (A Đẩu). Rồi đến khi Lưu Bị vào đất Thục, Tôn Quyền sai sứ cho gọi em gái về, bà đã dẫn theo A Đẩu theo, nhưng bị Triệu Vân đoạt lại. Từ đó sử sách không còn ghi chép gì về bà.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Nhân

Hệ: Độc

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Độc Đằng Mạn Diên

Kỹ Năng Bị Động: Độc Bạo Chúng Sinh - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Độc Phấn - Cản Tận Sát Tuyệt - Độc Khí

Kỹ Năng Kế Sách: Huyết Chiến Bát Phương (SSS) - Thần Binh Lợi Khí (SSS)

Last updated