Phan Phượng - 潘凤 - Pan Feng

Phan Phượng là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Phan Phượng tên tự là Vô Địch, hiệu là Thượng Tướng. Được miêu tả là người vai to, cầm búa 2 lưỡi nặng 50 cân, dũng mãnh vô song. Thường được so sánh với Hạng Vũ và Yêu Ly.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Phan Phượng

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Bất Động Như Sơn

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Cường Tráng - Chống Cự - Phú Giáp - Thiết Bích Thuật - Khiên Không Thể Phá

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated