Chế Độ Chơi

Các chế độ trong game

Chúa Công thân mến,
Để trải nghiệm game mượt mà ít khó khăn nhất, BQT Tam Quốc Chí VTC xin gửi tới Chúa Công tổng hợp các chế độ chơi trong game
Ải Cốt Truyện
  1. 1.
    Chinh Chiến: được chia làm 2 phụ bản “Nhất Thống Tam Quốc” và “Xưng Bá Thế Giới” ( riêng phụ bản này sẽ mở sau khi “Nhất Thống Tam Quốc” được hoàn thành)
Nhất Thống Tam Quốc
Bên trong 1 Ải Nhất Thống Tam Quốc
Xưng Bá Thế Giới
Bên Trong 1 Ải Xưng Bá Thế Giới
2. Danh Tướng Truyền: Map cốt truyện của từng vị tướng trong game
Danh Tướng Truyền
Bên Trong 1 Ải Danh Tướng Truyền – Đổng Trác Truyền
3. Chiến Dịch Kinh Điển: Tái hiện lại các cuộc đánh lớn như Hán Trung, Quan Độ, Xích Bích, Tương Phiền, Hổ Lao Quan
Lưu ý:
  • Mỗi ải sẽ có ngày mở cố định
  • Level của mỗi từ thường 1 -> Truyền kỳ 3
  • Vượt level trước để tiến tới level sau
Chiến Dịch Kinh Điển
Bên Trong 1 Ải Chiến Dịch Kinh Điển – Hán Trung Chiến
4. Thông Thiên Tháp: Chúa Công tiến hành chinh chiến vượt ải ở các tầng, tầng càng cao tướng thủ tầng mạnh, quà càng nhiều, ngoài ra ngoài vượt tháp Chúa Công cũng có thể đối chiến với các tinh anh để nhận thêm quà tăng cấp trang bị cho võ tướng của mình.
Thông Thiên Tháp – Tầng 1
Thông Thiên Tháp – Khiêu Chiến Tinh Anh
Lưu ý:
  • 24h sẽ tiến hành reset lần làm mới người có thể sử dụng để làm mới tầng sau đó càn quét để nhận vật phẩm mà không phải đi lại từ đầu
5. Viễn Chinh: Chúa Công đạt Level 35 có thể tham gia phụ bản này, phụ bản này gồm 3 tầng, mỗi tầng 11 ải, vượt hết ải mới sang ải kết tiếp. Viễn Chinh sẽ làm mới sau 48h
Viễn Chinh
Các Ải Trong Viễn Chinh
Các Ải Trong Viễn Chinh
6. Võ Thần Liệt Truyền: Chúa Công đạt cấp 49 sẽ mở ải này, Võ Thần Liệt Truyền là ải phụ bản để cày thần khí cho võ tướng, Võ Thần Liệt Truyện 5h sáng reset
Võ Thần Liệt Truyền
Võ Thần Liệt Truyền – Ải Hoàng Trung
Võ Thần Liệt Truyền – Ải Hoàng Trung trận đánh
7. Diệt Phỉ: Các tiểu phỉ sẽ xuất hiện khi Chúa Công vượt ải thường sẽ ra tiểu phỉ, chỉ cần đánh tiểu phỉ sẽ nhận được quà.
Map diệt phỉ
Công kích diệt phỉ
Trong trận đánh diệt phỉ
Tổ đội
  1. 1.
    Quần Anh Hội: Khiêu chiến với các Chúa Công trong server, mỗi ngày vào 5h sẽ tiến hành reset số lần khiêu chiến, khiêu chiến trong quần anh hội không tiêu hao quân lệnh.
Quần Anh Hội
Trận đánh Quần Anh Hội
2. Thảo Phạt Binh Đoàn: Tạo tổ đội với Chúa Công khác trong máy chủ hoặc quân đoàn để tham gia
Thảo Phạt Binh Đoàn
Tổ Đội – Thảo Phạt Binh Đoàn
Trận đánh – Thảo Phạt Binh Đoàn
3. Di Tộc Xâm Nhập: Man Vương Mạnh Hoạch thủ lĩnh của cuộc nổi dậy ở vùng Nam Trung, phía nam của Thục Hán thời Tam quốc. Gần đây Mạnh Hoạch lại tiếp tục kéo đến quấy phá gây nguy hại đến an nguy của bá tánh. Anh Hùng 3 nước tề hội kháng đấu với Mạch Hoạch.
Dị Tộc Xâm Nhập
Dị Tộc Xâm Nhập – Trận Đánh
4. Quân Đoàn Tranh Bá: Cuộc chiến của các quân đoàn
5. Quyết Chiến Kinh Châu: Chúa Công trong cùng server khi tham gia hoạt động sẽ được chia vào phe ngẫu nhiên vào 3 nước Ngụy – Thục – Nhô để tiến hành tham gia trận chiến
Quyết Chiến Kinh Châu – Trong Trận
Quyết Chiến Kinh Châu – Chọn Thành