Trương Giác - Zhang Jiao – 張角

Trương Giác là thủ lĩnh của quân Khăn Vàng vào cuối thời Đông Hán, tiền thời Tam Quốc. Ông cùng 2 người em của mình là Trương Bảo và Trương Lương thu thập đồ đề và phát động khởi nghĩa Hoàng Cân. Ông sinh tại huyện Cự Lộc, tỉnh Hà Bắc, Ký Châu, Dự Châu. Trương Giác từng đỗ tú tài và am hiểu thuật thôi miên, nhờ đó giúp bá tánh chữa được một số bệnh. Ông nhanh chóng thu được lòng tin của nhiều người và chính thức trở nên hoang tưởng thành lập nên đạo giáo quen được gọi với tên “Thái Bình đạo”.

Con số tín đồ của 3 anh em họ trương lên tới 36 vạn người trải rộng khắp 8 châu gồm: U, Dự, Thanh, Việt, Kinh, Từ, Dương, Ký. Cứ mỗi 1 vạn quân thì chia ra làm 1 phương do 1 người đứng đầu. Từ đó, tác động đến Trương Giác và tạo thành ý định khởi nghĩa lật đổ nhà Hán.

Khởi nghĩa Hoàng Cân định lấy ngày Giáp Tý là ngày mở đầu, tập hợp toàn bộ tín đồ đồng loạt khởi nghĩa, đứng đầu các địa phương là các đầu mục gồm: Trương Mạn Thành, Trương Ngưu Giác, Lý Đại Mục, Trương Trượng Bát, Đào Bình Hán, Lôi Công, Bạch Tước, Ba Tài, cùng 2 hoạn quan mật thám là Phong Tư và Từ Phụng. Tuy nhiên, kế hoạch bị bại lộ vì Đường Chu tạo phản và báo lại đại tướng quân triều đình nhà Hán lúc bấy giờ là Hà Tiến.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Trương Giác

Hệ: Độc

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Ám Độc Huyết Vụ

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Khí Xung Tiêu Hán - Chú Ấn - Phú Bạo

Kỹ Năng Kế Sách: Thương Thiên Dĩ Tử (SSS)

Last updated