Lăng Thống – Ling Tong – 凌統

Lăng Thống, tự là Công Tục, là tướng nhà Đông Ngô trong thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại huyện Dư Hàng, tỉnh Triết Giang, Dương Châu. Lăng Thống ngay từ thuở nhỏ đã theo cha là Lăng Tháo theo Tôn Sách bình định vùng Giang Đông. Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì cha ông, đang lúc bơi thuyền, bị Cam Ninh bắn chết.

Ít lâu sau, Cam Ninh trốn sang hàng Tôn Quyền, nhưng mối thù giết cha của Lăng Thống luôn canh cánh trong người, ông luôn tìm cách báo thù cho cha. Tôn Quyền biết chuyện, hết sức phiền muộn mà luôn tìm cách tách cả người người ra.

Lăng Thống tham gia vào hầu hết những trận đánh quan trọng của nhà Ngô như trận Giang Hạ, Xích Bích, Giang Lăng (208), Vạn Thành, Hợp Phì, Nhu Tu và trận Di Lăng. Tuy nhiên, chiến ông của ông trong các trận này không có gì quá nổi trội nên không được nhắc tới nhiều.

Điểm nổi bật ở Lăng Thống được các sử gia coi trọng là ở sự kính cẩn và lễ nghĩa của ông đối với các bậc tiền bối ồng thời tuy chức cao, nhưng ông luôn công tư rõ ràng, khiến cho cấp dưới rất nể phục ông. Ông chết ở tuổi 29, tuy nhiên có người cho rằng ông chết ở tuổi 49.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lăng Thống

Hệ: Phá

Phẩm: S

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Thần Ảnh Đột Tập

Kỹ Năng Bị Động: Phá Giáp - Cường Thân - Thân Pháp - Qủy Ảnh Bộ - Ảnh Bộ - Nhật Hành Thiên Lí

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated