Tư Mã Ý - Sima Yi – 司馬懿

Tư Mã Ý, tự là Trọng Đạt, là nhà chính trị, quân sự phục vụ cho Tào Ngụy trong thời Tam Quốc và là nhân vật chủ chốt dẫn đến cuộc lật đổ nhà Ngụy tạo tiền đề thành lập nhà Tấn. Ông sinh ra tại Uyển thành – Việt Châu, lớn lên tại Lạc Dương, do chiến sự xảy ra ở khắp nơi, nên gia đình ông chuyển đi đến quận Hà Nội, Lê Dương và cuối cùng là huyện Ôn.

Tư Mã Ý bị người đời gán cho mác “quỷ quyệt, gian xảo” mà phớt lờ đi công lao, tài năng và những di sản ông để lại tạo tiền đề cho nhà Tấn sau này. Ông sống trong vùng Tào Tháo đã chiếm đóng, và bị họ Tào năm lần bảy lượt cho gọi đến phục vụ chính quyền Tào Ngụy cho đến cuối cùng, ở tuổi 30, ông chính thức phục vụ cho quân của họ Tào. Ông là minh chứng cụ thể và thành công nhất cho “Khổ nhục kế” khi phục vụ các đời của họ Tào.

Thời Tào Tháo, ông góp công trong việc phát triển nông nghiệp trong các đồn điền, cải thiện đáng kể vấn đề lương thực cho binh lính phe Ngụy.

Thời Tào Phi, ông là người cất nhắc Tào Phi lên làm Thế Tử nên rất được Phi kính nể và trọng dụng.

Thời Tào Duệ, thoạt đầu, ông không được tin tưởng và trọng dụng, nhưng sau này là người đánh bại Mạnh Đạt, sau đó là 5 lần Bắc phạt của Gia Cát Lượng bằng 1 kế “vô cùng” không được vinh quang, và cuối cùng là đánh bại Công Tôn Uyên bình đất Liêu Đông.

Thời Tào Phương và cố vấn là Tào Sảng, Tư Mã Ý nhẫn nhịn trong tình trạng hữu danh vô thực rồi sau đó nhanh chóng phản công và tiêu diệt toàn bộ phe cánh của Tào Sảng và cuối cùng chính thức nằm quyền cùng thao túng nhà Tào Ngụy.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tư Mã Ý

Hệ: Độc

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Nhiếp Hồn Lôi Chú

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Phong Nhuệ - Khai Nhẫn - Như Mao Ẩm Huyết - Tiễn Xạ - Dư Đỗng

Kỹ Năng Kế Sách: Liên Hoàn Kế(SSS)

Last updated