Tips: Nhận KNB và Tăng Lực Chiến

Tàng Kinh Các – Hướng Dẫn Toàn Thư

1. Tổng hợp các hoạt động cày KNB

Chúa công có thể tham khảo các hoạt động sau để có thêm KNB nhé:

 • Nhiệm Vụ Ngày

 • Qùa Online

 • Quà BXH Quần Anh Hội

 • Leo hạng hoạt động Quần Anh Hội

 • Vượt ải phụ bản Nhất Thống Tam Quốc/ Xưng Bá Thế Giới tích lũy sao

 • Treo mỏ khoáng

 • Tham gia hoạt động Đỉnh Phong Đối Quyết.

2. Đơn Vị Tiền Tệ

 • Thỏi: Đơn vị tiền tệ dùng để mua các gói ưu đãi. Nhận vào bằng cách nạp trực tiếp qua kênh Scoin hoặc store trong game

 • KNB: Là đơn vị tiền tệ dùng chủ yếu trong game để thực hiện tầm phương tướng, mua tiệm,... Nhận thông qua các gói ưu đãi và các hoạt động hàng ngày

 • Xu: Dùng để tăng khoa kỹ, cường hóa,... có thể kiếm trong các hoạt động ngày

3. Bí kíp tăng lực chiến

Chúa công có thể tham khảo các hoạt động sau để tăng thêm Lực Chiến nhé:

 • Tăng cấp cho Võ Tướng

 • Tiến bậc võ tướng, tăng sao, kỹ năng cho Võ Tướng

 • Bồi dưỡng thuộc tính cho Võ Tướng

 • Chiêu mộ thu thập tướng tài cho bản thân

 • Thu thập kỹ năng Kế Sách, tăng sao Kế Sách

 • Tăng cấp cho Bảo Vật

 • Tăng cấp Khoa Kỹ

 • Tăng cấp Kỹ Năng Quân Đoàn

 • Tăng cấp Quân Hàm

 • Bồi dưỡng Tọa Kỵ

 • Tăng cấp và chiêm mộ giai nhân (bản Update sẽ mở).

 • Kích hoạt Chiến Xa

 • Tăng cấp Trận Đồ

Last updated