Tôn Sách – Sun Ce – 孫策

Tôn Sách, tự là Bá Phù, là một viên tướng và lãnh chúa trong thời kỳ cuối của Đông Hán và đầu thời kỳ Tam Quốc. Ông sinh tại Ngô Quận, Phú Xuân, nay là Phú Dương, Hàng Châu, Chiết Giang, Từ Châu. Tôn Sách là con trai trưởng của thái thú Trường Sa Tôn Kiên. Tôn Kiên trong cuộc chiến các chư hầu nhận lệnh Viên Thuật tấn công Lưu Biểu, nhưng bị Hoàng Tổ mai phục và giết chết. Tôn Sách lúc này thân cô thế cô nên lại theo nương nhờ Viên Thuật.

Suốt hơn một năm, quân Viên Thuật cử đi không thể hạ nổi thành của Lưu Do, nên Tôn Sách đã đề nghị đem quân tới hỗ trợ. Tại đây, Tôn Sách cùng 1000 quân Viên Thuật cấp cho đã tiến tới Lịch Dương, sau đó được sự ủng hộ của anh hào Giang Đông, con số đó đã lên đến 5000 quân.

Lưu Do cảm thấy bất ổn nên đã điều động hai đồng minh từ Bành Thành và Hạ Bì xuống hỗ trợ. Lúc này Tôn Sách tiến quân đánh một cách binh trước do Trách Dung cầm đầu, sau đó tới cánh binh của Tiết Lễ và loạn binh do Phàn Năng tập hợp. Lưu Do nhận thấy toàn bộ khu vực xung quanh đã bị Tôn Sách chiếm đóng nên đã bỏ thành mà chạy rồi chết Dự Chương. Tiếp đó, Tôn Sách quyết định tách mình khỏi Viên Thuật mà xây dựng cơ đồ riêng. Ông thu thập binh lực tàn dư của quân đội Lưu Do. Sau đó dẹp yên phản loạn tại Sơn Việt, và tấn công Cối Kê của Vương Lãng và dẹp trừ quân thổ phỉ của Nghiêm Bạch Hổ. Và thế là vùng đất phía nam sông Dương Tử được Tôn Sách bình định chỉ trong chưa đầy 1 năm.

Năm 200, thái thú cũ của Ngô Quận là Hứa Cống đã từ lâu ghét Tôn Sách, gửi thư lên triều đình vì cho rằng có ý định tạo phản. Tuy nhiên đã bị các quan lại thân cận với Tôn Sách chặn lại. Tôn Sách biết chuyện đã mời Hứa Cống tới và giết chết. Khi đó, Tào Tháo đang chuẩn bị tại cuộc đại chiến Quan Độ, nên việc hậu phương có phần lỏng lẻo, người ta cho rằng Tôn Sách đã vạch ra kế hoạch giải cứu Hán Hiến Đế vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong một lần đi săn, Tôn Sách bị thuộc hạ của Hứa Cống bắn tên tẩm độc sượt qua má.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tôn Sách

Hệ: Phá

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Bá Vương Kích

Kỹ Năng Bị Động: Khí Thế - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Khí Xung Tiêu Hán - Dũng Quán Tam Quân - Dũng Võ

Kỹ Năng Kế Sách: Sấn Hỏa Đả Kiếp (SSS)

Last updated