Hệ thống Quân Đoàn

Chúa Công thân mến,

Trong Tam Quốc Chí VTC tính năng thể hiện sự gắn kết đồng đội không thể bỏ qua là "Quân Đoàn". Mỗi khi nhắc đến "Quân Đoàn" ắt hẳn các Chúa Công nghĩ ngay đến những trận đánh song hành tài tình cùng đồng đội, những trận Quân Đoàn Tranh Bá vào mỗi tối Chủ Nhật hàng tuần. Có thể nói rằng: "Đây là nơi mà tất cả Chúa Công có thể song hành, gắn kết cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách".

Tại giao diện thành chính chọn Quân Đoàn và chọn Quân Đoàn người muốn gia nhập hoặc kiến tạo Quân Đoàn mới.

Tại sảnh chính của Quân Đoàn gồm các tính năng chính như: Đại sảnh, Kỹ Năng, Dưỡng Bảo, Nhiệm Vụ, Tiệm, Hoạt Động, Viện Trợ.

  1. Kiến Tạo Quân Đoàn: Đạt đến VIP6 hoặc Chúa Công Cấp 22, tiêu hao 500KNB thì có thể kiến tạo Quân Đoàn. Chúa Công đạt đến Cấp 20 thì có thể gia nhập

  2. Cống Hiến Quân Đoàn: Cống hiến phân ra Cống hiến Xu và 2 loại Cống hiến KNB tổng là 3 phương thức. Mỗi ngày, dựa vào cấp VIP khác nhau sẽ có số lần cống hiến hạn chế, 5h sáng mỗi ngày số lần cống hiến sẽ làm mới lại. Quân Đoàn tăng cấp sẽ tăng số lượng thành viên Quân Đoàn, có thể nhận điểm cống hiến để tăng cấp Kỹ năng Quân Đoàn

  1. Kỹ Năng Quân Đoàn: Quân Đoàn Trưởng, Quân Đoàn phó có thể tăng cấp Quân Đoàn. Để tăng cấp kỹ năng Quân Đoàn cần tiêu hao điểm kỹ năng thông tăng cấp quân đoàn, thực hiện các nhiệm vụ để nhận. Kỹ năng Quân Đoàn 1 lần Tăng cấp sẽ không thể sửa lại, cần cân nhắc kỹ trước khi tăng

  1. Viện Trợ: Gia nhập Quân Đoàn xong, tại thành chính của Quân Đoàn có thể vào Viện Trợ Quân Đoàn. Thành viên trong Quân Đoàn giúp đỡ viện trợ mảnh tướng cho nhau. Người giúp đỡ sẽ nhận được quà cống hiến và KHÔNG TỐN MẢNH TƯỚNG. Điểm cống hiến nhận càng nhiều, kỹ năng quân đoàn càng tăng cao.

2. Tiệm Quân Đoàn: Tiệm phân ra 5 loại Thương Phẩm, phân biệt thành Vật phẩm, Mảnh Võ Tướng Hệ Hỏa, Mảnh Võ Tướng Hệ Phá, Mảnh Võ Tướng Hệ Độc, Mảnh Võ Tướng Hệ Độc và Quà. Tiêu hao Quân Đoàn Tệ có thể mua Thượng Phẩm.

3. Hoạt động: Gồm có: Yến tiệc, Kỳ tập Hung Nô, Quân Đoàn Tranh Bá, Diệt Phỉ, Mậu Dịch. Với mỗi hoạt động khác nhau sẽ có thời gian tham gia và quà nhận về khác nhau

4. Công Tư: Gia nhập Quân Đoàn xong, mỗi tuần thứ 2 lúc 5h sáng sẽ dựa vào Tổng Công Hiến Quân Đoàn tích lũy tuần trước, nhận được quà Công Tư. Tích lũy Cống Hiến càng cao, Công Tư càng cao

Last updated