HD Tải Game Cho Người Ở Nước Ngoài

Chúa Công thân mến,

Với sự giao thoa mạnh mẽ giữa những tinh hoa nguyên bản và những nội dung mới mẻ, tân tiến hợp thời đại, Tam Quốc Chí VTC đang tạo nên sức hút chưa từng có cho tất cả game thủ không chỉ trong nước mà còn ở bốn phương hải ngoại.

Để giúp các Chúa Công đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có thể tiếp cận và tham gia đấu trí, Tiểu Thiền xin có một số hướng dẫn như sau:

1. Đối với thiết bị Android

 • Chúa Công ở nước ngoài có thể tải và cài đặt game trực tiếp bằng File APK.

 • File APK cũng có thể cài đặt trên máy tính thông qua những chương trình giả lập Android như MEmu, Bluestacks, LDPlayer...

2. Đối với thiết bị IOS

 • Đối với iOS, đại hiệp buộc phải chuyển vùng tài khoản về lãnh thổ Việt Nam mới có thể tải và cài đặt Tam Quốc Chí - VTC.

 • Đầu tiên: Chọn mục Cài Đặt.

 • Chọn tiếp vào mục tài khoản.

 • Chọn Phương tiện & Mục mua và chọn Xem tài khoản.

 • Chọn tiếp Quốc Gia/Vùng - Thay đổi Quốc Gia hoặc vùng.

 • Tìm và chọn Việt Nam trong danh sách.

 • Đồng ý điều khoản của Apple.

 • Chọn loại thanh toán có thể sử dụng, khuyến khích chọn None nếu có.

 • Chọn Postcode là 700000 cho khu vực Ho Chi Minh, Viet Nam để chuyển cửa hàng.

 • Sau khi chuyển vùng về Việt Nam thành công, đại hiệp có thể truy cập trang sản phẩm tại App Store để tiến hành cài đặt và sử dụng.

Last updated