Văn Xú – Bun Shu -文醜

Văn Xú là một trong hai tướng lĩnh mạnh nhất của quân phiệt Viên Thiệu cuối thời Đông Hán. Là người Hà Bắc, Ký Châu.

Văn Xú và Nhan Lương là hai người rất có uy danh trong quân ngũ ở Hà Bắc lúc bấy giờ, nhất là đối với những người có học vấn “tương đối”. Tuy nhiên, đối với những người học rộng tài cao, chẳng hạn như Tuân Úc, thừa sức nhận biết ông chỉ là phường thất phu.

Năm 200, Viên Thiệu xuất quân đánh Tào Tháo trong trận Diên Tân, dưới mưu kế của Tuân Du, Nhan Lương và đồng bọn dễ dàng bị mắc mưu mà chia cắt đội hình. Cuối cùng, Nhan Lương bị Quan Vũ chém tại trận. Tiếp đó, Viên Thiệu tức tốc truy kích, phái Văn Xú tiến công. Văn Xú tranh thủ vào trại phân tán cướp bóc. Tào Tháo tập hợp toàn bộ binh lực phản công. Văn Xú bị chém chết trong trận này.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Văn Xú

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Ẩn Thế Độc Vụ

Kỹ Năng Bị Động: Độc Kế - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Phấn Chiến - Dư Uy - Võ Thánh

Kỹ Năng Kế Sách: Phủ Để Trừu Tân

Last updated