Vương Nguyên Cơ - Yuanji Wang - 王元姬

Vương Nguyên Cơ là chính thất của Tấn Văn Đế Tư Mã Chiêu và là sinh mẫu của Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, người sáng lập ra nhà Tấn, người huyện Đàm, quận Đông Hải.

Xuất thân trong danh môn vọng tộc, ông nội và cha đều đại thần phò tá cho gia tộc Tư Mã. Do đó ngay từ nhỏ, Vương Nguyên Cơ đã được hấp thụ nền giáo dục hoàn mỹ, có thể nói Vương Nguyên Cơ là viên minh châu của gia tộc.

Vương Nguyên Cơ kết hôn với Tư Mã Chiêu, con trai thứ hai của Thái phó Tư Mã Ý, đại thần Tào Ngụy lúc bấy giờ. Tuy là cuộc hôn nhân chính trị, nhưng tình cảm phu thê cũng khá thắm thiết. Vương Nguyên Cơ sinh được 5 người con, trong đó đáng kể nhất là Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, Tư Mã Du, Tư Mã Triệu, Tư Mã Định Quốc, Tư Mã Quảng Đức. Bản thân Vương Nguyên Cơ cũng rất tận tâm với nhà chồng, nhất là luôn hầu hạ mẹ chồng chu đáo, là tấm gương tốt cho các con dâu và nữ nhi thời đó noi theo. Về sau Vương Nguyên Cơ bệnh mất ở tuổi 51.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Vương Nguyên Cơ

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Cung Binh

Kỹ Năng: Cam Nhuận Thanh Vũ

Kỹ Năng Bị Động: Cứu Viện - Cường Thân - Chống Cự - Nhân Đức - Bào Thích - Viện Hộ.

Kỹ Năng Kế Sách: Dĩ Dật Đãi Lao

Last updated