Comment on page

Khoa Kỹ

Hệ Thống Khoa Kỹ
Chúa Công thân mến,
Để tăng chiến lực bản thân thì đây là một tính năng không nên bỏ qua. Nâng cấp khoa kỹ giúp tăng sức mạnh chiến đấu, khoa kỹ đạt cấp sẽ kích hoạt hiệu quả buff. Có 17 loại khoa kỹ tất cả
Để nâng cấp khoa kỹ, Chủ công thực hiện các bước sau
Bước 1: Click vào mục “Khoa Kỹ”
Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Khoa Kỹ"để tiến hành kích hoạt cũng như nâng cấp khoa kỹ
Bước 2: Nâng cấp khoa kỹ
Chúa công click vào khoa kỹ mình muốn nâng cấp, nâng cấp khoa kỹ tiêu hoa đá và gỗ, khi khoa kỹ đạt 1 cấp độ nhất định sẽ tự động mở khóa khoa kỹ phía sau nó, cấp của khoa kỹ sẽ đi theo cấp của chúa công
Nâng cấp kỹ thuật chiến tranh đạt cấp sẽ nhận được hiệu quả buff tương ứng
 1. 1.
  Binh Pháp Diễn Luyện: Tăng công kích toàn thể
 2. 2.
  Khoáng Quân Lệnh: Tăng HP toàn thể
 3. 3.
  Chiến Đội Thao Luyện: Tăng giới phòng toàn thể
 4. 4.
  Giáp Trụ Rèn: Tăng vật phòng toàn thể
 5. 5.
  Địch Tinh Ứng Biến: Tăng pháp phòng toàn thể
 6. 6.
  Thống Binh Quân Kì: Tăng HP toàn thể
 7. 7.
  Đột Kích Huấn Luyện: Tăng ST võ tướng
 8. 8.
  Toàn Quân Chỉnh Huấn: Giảm ST võ tướng nhận
 9. 9.
  Đột Tiến Thuật: Tăng tỉ lệ bạo kích của võ tướng
 10. 10.
  Xung Phong Diễn Tập: Tăng tỉ lệ né tránh của võ tướng
 11. 11.
  Kì Mưu Thuật: Tăng tỉ lệ đỡ đòn của võ tướng
 12. 12.
  Lĩnh Binh Binh Phù: Tăng HP của võ tướng
 13. 13.
  Liệt Trận Thuật: Tăng khí phòng của võ tướng
 14. 14.
  Kiên Nhẫn Thuật: Tăng vật phòng của võ tướng
 15. 15.
  Minh Tưởng Thuật: Tăng pháp phòng của võ tướng
 16. 16.
  Bác Kích Thuật: Tăng công kích của võ tướng
 17. 17.
  Phú Quốc Cường Binh: Tăng HP của võ tướng