Võ Thần Liệt Truyện

Chúa Công thân mến, Võ Thần Liệt Truyện là tính năng vượt ải sẽ được mở ra khi Chúa Công đạt level 49. Ải sẽ được sắp xếp tướng ngẫu nhiên, nếu Chúa Công không có tướng tại ải thì không tham gia được, Chúa Công có thể dùng lệnh bài để làm mới ải. Sau khi vượt hết các ải sẽ tới ải khó. Vượt qua ải khó sẽ nhận thêm quà Thủ Thắng. Quà tham gia Tham gia Võ Thần Liệt Truyện như sau:

Bước 1: Click vào biểu tượng Hoạt Động ở góc phải màn hình sau đó chọn sang tab Hoạt Động Ngày

Bước 2: Kéo thanh hoạt động sang bên phải chọn Võ Thần Liệt Truyện

Bước 3: Sau khi vào tới Võ Thần Liệt Truyện, Chúa Công chọn các ải có để đánh, có thể dùng lệnh làm mới nếu không có tướng tại ải.

Lưu ý: Phải có tướng tại ải mới có thể tham gia vượt ải được.

Sau khi Chúa Công chọn ải thì sẽ vào Đối Quyết, tại đây Chúa Công có thể lựa chọn các binh pháp để tăng chiến lực của Tướng bên mình làm tăng cơ hội chiến thắng. Chúa Công có thể lựa chọn Auto Bỏ Qua Chiến Đấu để vượt ải nhanh

Sau khi hoàn tất chiến đấu sẽ nhận quà Vượt Ải thường, lần đầu vượt ải khó có thể nhận thêm quà Thủ Thắng. Quà nhận được chủ yếu là Vật Liệu Thần Khí tương ứng với tướng vượt ải.

Last updated