Lục Tốn - Luxun – 陸遜

Lục Tốn, tự là Bá Ngôn, là một tướng lĩnh quân sự và chính trị gia nổi tiếng nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Sinh ra và lớn lên tại Ngô Quận, đất Giang Đông trong một gia đình vọng tộc.

Thời niên thiếu, gia đình Lục Tốn tham gia chống lại Viên Thiệu, nên bị Tôn Sách dẫn binh đánh bại nhưng không giết, gia đình trở nên hỗn loạn, đói khát dẫn đến từ gia tộc hơn trăm người giờ chết hơn nửa. Sau khi Tôn Sách chết, Tôn Quyền lên thay, các gia tộc có tiếng ở Giang Đông được Tôn Quyền cho làm quan, Lục Tốn nằm trong số đó. Nhờ tài năng có sẵn, Lục Tốn giúp Tôn Quyền cải thiện chính trị và giúp người Sơn Việt hòa nhập cùng người Hán, giúp ngành nông nghiệp ở đây tiến thêm bước phát triển. Nhờ đó, Lục Tốn càng được ưu ái và trọng dụng.

Trong cuộc chiến đòi lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị mà Quan Vũ đang đóng quân ở đó, Lục Tốn là người góp công không nhỏ trong việc đánh lạc hướng và tạo niềm tin giả nơi Quan Vũ, làm điều kiện để Lữ Mông tiến quân đánh úp Kinh Châu và chặn đường lui của Quan Vũ khi đang giao chiến với Từ Hoảng. Kết cục giết được đại tướng phe Thục là Quan Vũ.

Oanh liệt thời trẻ là thế, nhưng càng về già, Lục Tốn càng bị Tôn Quyền xem nhẹ. Từ việc bỏ trưởng lập thứ trong cuộc đua ngôi vị, đến cuộc chiến xâm lược đất Đài Loan, mọi lời khuyên của Lục Tốn đều bị Tôn Quyền bỏ ngoài tai. Sau cùng, dẫn đến kết quả bi thảm cho nhà Ngô. Lục Tốn cũng vì thế mà lao lực rồi sinh bệnh mà qua đời ở tuổi 63.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lục Tốn

Hệ: Hỏa

Phẩm: SS

Binh Chủng: Pháp Sư

Kỹ Năng: Hỏa Thiêu Liên Doanh

Kỹ Năng Bị Động: Chước Tâm Chi Đàm - Phong Nhuệ - Ưng Nhãn - Khí Xung Tiêu Hán - Liên Hoàn - Ngọc Thạch Câu Phần

Kỹ Năng Kế Sách: Hỏa Thiêu Liên Doanh (SS)

Last updated