Lữ Bố – Lubu – 呂布

Lữ Bố tự Phụng Tiên, là một mãnh tướng nhà Đông Hán. Sinh ra và lớn lên tại huyện Ngũ Nguyên, quận Cửu Nguyên, Tịnh Châu (Bình Châu). Lữ Bố khi còn trẻ đã là một thiếu niên trai tráng, tinh thông võ nghệ, luôn luôn chiến thắng trong mọi “trận chiến”.

Được miêu tả là mãnh tướng hùng mạnh nhất trong lịch sử thời bấy giờ, Lữ Bố cùng con ngựa Xích Thố của mình được ví sức mạnh ngang ngửa vạn người (10 000 người). So về sức mạnh, Lữ Bố trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa vượt xa các tên tuổi khác như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hạ Hầu Đôn…

Sức mạnh là thế, nhưng Lữ Bố lại là một người vô mưu, ông hoàn toàn hành động dựa trên cảm tính là cái lợi trước mặt, gạt bỏ chữ “Tín” và các mối quan hệ thân hữu ra ngoài. Cuộc đời của Lữ Bố cũng vì thế mà vất vưởng nhiều nơi.

Ông lần lượt nhận Đinh Nguyên, Đổng Trác, Trương Dương, Viên Thuật, Lưu Bị làm “nơi dung thân” rồi lần lượt quay lưng với họ không chút vương vấn. Cái sai lớn nhất của Lữ Bố là thế, nhưng cái sai lớn tiếp theo có lẽ là do nghe theo Trần Cung phán đoán sai tình huống để cuối cùng chịu cái chết đáng tiếc dưới tay Tào Tháo khi chưa bước qua nửa đời người.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Lữ Bố

Hệ: Phá

Phẩm: SSS

Binh Chủng: Kỵ Binh

Kỹ Năng: Nhất Kỵ Đương Thiên

Kỹ Năng Bị Động: Phong Quyển Tàn Vân - Phong Nhuệ - Cuồng Bạo - Ẩm Huyết - Thị Huyết - Trùng Sinh

Kỹ Năng Kế Sách: Huyết Chiến Bát Phương (SSS) - Xuất Kì Chế Thắng (SSS)

Last updated