Duyên Tướng

Chúa Công thân mến,

Song song với các tính năng Tiến Bậc, Tăng Sao, Bồi Dưỡng cho võ tướng thì Hệ Thống Duyên cũng khá quan trọng để giúp võ tướng tăng thuộc tính và tăng lực chiến. Để kích hoạt Duyên Phận Tướng Chúa Công click vào icon Võ Tướng tại Thánh Chính

Mỗi Võ Tướng đều có quan hệ duyên phận với các Võ Tướng khác nhau. Võ Tướng 2 bên đều có duyên phận, mới có thể kích hoạt Duyên Phận tương ứng. Kích hoạt Duyên Phận sẽ không tiêu hao tài nguyên.

Tất cả các Võ Tướng có Duyên Phận đạt cấp sao tương ứng, mới có thể tăng cấp Duyên Phận. Tăng cấp Duyên Phận sẽ tăng thuộc tính Võ Tướng, tăng Lực Chiến.

Last updated