Hoa Hùng - Hua Xiong -华雄

Hoa Hùng là Đô đốc dưới quyền Đổng Trác, nhiều lần đánh tan liên minh chống Đổng Trác sống vào cuối đời Hán trong lịch sử Trung Quốc và cũng là một nhân vật trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung.

Trong lịch sử, năm 190, các chư hầu liên quân lại tiến đánh Đổng Trác. Trong một trận chiến chống lại liên quân, Hoa Hùng chết khi thua trận trước Tôn Kiên.

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mình cao 9 thước, tướng mạo oai phong, khi ông ra trận ở hồi 5 đã chém liên tiếp mấy tướng của liên quân chư hầu khiến Tôn Kiên phải rút quân. Về sau nhờ có Quan Vũ chém chết Hoa Hùng thì 18 đạo chư hầu mới tiến quân tiếp được. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng tình tiết này là hư cấu. Thực tế Hoa Hùng do Tôn Kiên giết chết, và Hoa Hùng cũng không có thành tích quân sự đáng kể, kể cả chiến công chém 2 tướng Du Thiệp, Phan Phụng cũng chỉ là hư cấu.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Hoa Hùng

Hệ: Hỏa

Phẩm: A

Binh Chủng: Xe Ném Đá

Kỹ Năng: Ngoan Thạch Trọng Kích

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Phong Nhuệ - Kích Lạc - Cường Công - Khí Xung Tiêu Hán - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated