Tào Nhân – Cao Ren -曹仁

Tào Nhân, tự là Tử Hiếu, là Đại tướng quân và là người đứng đầu võ quan của triều đình Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là anh em cùng họ với Tào Tháo, sinh ra và lớn lên tại đất Bạc Châu tỉnh An Huy, Từ Châu.

Tào Nhân bắt đầu tham gia chiến sự khi cả nước dấy lên các cuộc khởi binh chống Đổng Trác. Ông tập hợp binh sĩ rồi sau này theo phò tá Tào Tháo. Tào Nhân góp công trong hầu hết các trận đánh của phe Tào Ngụy.

Sau thất bại ở Xích Bích, dũng khí quân Tào Ngụy suy giảm trầm trọng, chính Tào Nhân là người khích lại sĩ khí của quân binh khi phá tan vòng vây của quân Đông Ngô để giải cứu thuộc hạ Ngưu Kim cùng số binh sĩ bị giam cầm.

Tào Tháo mất, Tào Phi lên thay, ông tiếp tục được Phi trọng dụng. Tào Nhân một lần nữa phá tan quân Tôn Quyền khi tiến đánh Tương Dương. Tào Nhân mất vào năm 223, hưởng thọ 55 tuổi. Quân sĩ nhớ đến ông như một tướng quân trung thành, nghiêm khắc, và tận tụy hết mình.

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Tào Nhân

Hệ: Độc

Phẩm: SS

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Bài Sơn Đảo Hải

Kỹ Năng Bị Động: Lưu Tinh Chùy - Cường Tráng - Phụ Giáp - Kiên Nhẫn - Hộ Thuẫn Thuật - Khiên Không Thể Phá.

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated