Trường Đua

Chúa Công thân mến, Trường Đua là trò chơi nhỏ đan xen vào những trận đánh nảy lửa trong Tam Quốc Chí VTC. Để tham gia Chúa Công phải đạt Lv30, lúc 20h15-20h30 thứ 4 hàng tuần vào phần Hoạt Động trên góc phải trên cùng ở thành chính, chọn Hoạt Động Hạn Giờ chọn Trường Đua

Mỗi trận đấu sẽ chọn ra Tọa Kỵ của 6 Chúa Công ngẫu nhiên nằm trong Top 50 của BXH Lực Chiến. Tốc độ của Tọa Kỵ sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại quan và lực chiến, sẽ thi đấu 1 cách công bằng.

Sẽ tổ chức 2 vòng đua, mỗi vòng đua đều có 3 phút dự đoán, Chúa Công có thể dùng "Phiếu Dự Đoán" bầu chọn cho tuyển thủ mình yêu thích. Nếu tuyển thủ mình dự đoán đạt hạng 1, sẽ nhận nhiều thưởng "Phiếu Dự Đoán". Nếu tuyển thủ chưa đạt hạng 1, sẽ không có thưởng. Chúa công có thể mua Phiếu Dự Đoán trước khi hoạt động bắt đầu.

Mỗi vòng đua có thể dự đoán 2 tuyển thủ, mỗi tuyển thủ đều có giới hạn số lần dự đoán.

Mỗi lần đua, đều có cơ hội nhận vật phẩm tương tác là Trứng Gà và Lương Thảo, dùng để tương tác với tuyển thủ trong thời gian thi đấu

Dự đoán gồm có Dự Đoán Thường và Dự Đoán Cao Cấp, Dự Đoán Thường sẽ tốn 1 "Phiếu Dự Đoán", mỗi vòng đấu nhiều nhất dự đoán 20 phiếu; Dự Đoán Cao Cấp tốn 2 "Phiếu Dự Đoán", mỗi vòng đấu nhiều nhất đoán 40 phiếu.

Sau khi tổng kết, thưởng dự đoán sẽ được gửi qua thư

  • XH cá nhân căn cứ vào XH thưởng dự đoán nhận được, sau khi HĐ kết thúc thưởng sẽ phát qua thư

  • XH Quân Đoàn căn cứ vào tổng thưởng dự đoán nhận được, hạng càng cao vật phẩm đấu giá nhận được càng phong phú.

Last updated