Tập Hiền Phủ

Hệ Thống Tập Hiền Phủ

Chúa Công thân mến,

Tập Hiền Phủ là chỗ để các Chúa Công chiêu mộ nhân tài về phò trợ. Để trải nghiệm tính năng này, Chúa Công tham gia các bước sau:

Bước 1: Click vào mục “Tập Hiền Phủ”, tại giao diện thành chính

Tại giao diện thành chính, Chúa Công click vào mục "Tập Hiền Phủ" tại giao thành chính để tiến hành chiêu mộ nhân tài

Bước 2: Tham gia tính năng “Tập Hiền Phủ”

Sau khi click vào icon "Tâp Hiền Phủ", giao diện sẽ hiển thị 2 phương thức chiêu mộ là Tầm Phương Thường và Tầm Phương Chí Tôn

Bước 3: Tiến Hành Tầm Phương

Chúa công click chọn vào 1 trong 2 icon “Tâm Phương Thường” hoặc “Tầm Phương Chí Tôn”

 1. Tầm Phương Thường

 • Sẽ cho lượt tầm phương mới sau 5p

 • Tầm Phường Thường tiêu hao Tầm Phương Lệnh Thường

 • Có thể nhận tướng B-S, mảnh võ tướng B-SS và các nguyên liệu tăng bậc võ tướng

 • Mỗi lần Tầm Phương Thường nhận 100 điểm võ tướng

2. Tầm Phương Chí Tôn

 • Mỗi 24h sẽ cho 1 lần Tầm Phương Chí Tôn

 • Tầm Phương Chí Tôn tiêu hao Tầm Phương Lệnh Chí Tôn

 • Có thể nhận tướng A-SS, nếu tích 1000 điểm quay sẽ nhận được tướng SSS và vô số mảnh võ tướng củng nguyên liệu tăng bậc võ tướng

 • Mỗi lần Tầm Phương Thường nhận 500 điểm võ tướng

Chú ý:

 • Tầm Phương có thể nhận được điểm võ tuống, dùng để đổi tướng hồn và vật phẩm trong shop

 • Tầm Phương Chí Tôn chỉ được nhận tướng của hệ phái bạn gia nhập

 • Tầm Phương nhận tướng đã sở hữu, sẽ tự động chuyển hóa thành tướng hồn.

Last updated