Chúc Dung - Zhu Rong - 祝融

Chúc Dung là hậu duệ của Hậu Nghệ Hỏa Thần, vợ của Dị Tộc Man Vương Mạch Hoạch, võ nghệ cao cường, giỏi tài Phi Đao

Thông tin võ tướng trong game

Tên: Chúc Dung

Hệ: Hỏa

Phẩm: S

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Kỹ Năng: Nộ Hống

Kỹ Năng Bị Động: Quảng Nạp Bách Xuyên - Cường Tráng - Chống Cự - Bạch Mã Nghĩa Tòng - Phục Ba Binh Pháp - Thân Kinh Bách Chiến

Kỹ Năng Kế Sách: Không có

Last updated