Mỏ Khoáng

Chúa Công thân mến, để tăng thêm tính kích thích và hoạt động kiếm tài nguyên, Tam Quốc Chí VTC đã mở hoạt động Mỏ Khoáng. Khi Chúa Công đạt Cấp 30 sẽ mở hoạt động này. Hoạt động sẽ mở 12:00 trưa hôm sau mở “Tấn Công Mỏ Khoáng”.

Chúa công đang thiếu KNB? Vậy chúa công tham khảo qua hoạt động “Tấn Công Mỏ Khoáng” sẽ giúp chúa công có thêm KNB để giúp chúa công vững vàng bước trên con đường xây dựng đế nghiệp của bản thân.

Chiếm Đóng Mỏ Khoáng

Bước 1: Tham gia hoạt động

Tại giao diện thành chính, chúa công click chọn icon “Tấn Công Mỏ Khoáng” để tiến hành tham gia hoạt động.

Bước 2: Chiếm Mỏ Khoáng

Sau khi vào trong giao diện của hoạt động “Tấn Công Mỏ Khoáng” Chúa công sẽ nhìn thấy các mỏ khoảng có thể chiếm cũng thấy được số lượng người trong mỏ khoáng đó.

Chúa công chỉ cần chọn cho mình 1 mỏ khoáng mình thích ấn vào mỏ khoáng đó => chọn tiến công tự động hệ thống sẽ tự di chuyển chúa công tới mỏ khoáng đã chỉ định

Việc còn lại chúa công chỉ cần treo nhân vật ở đó và sau 1 thời gian vào lại hoạt động “Tấn Công Mỏ Khoáng” để nhận KNB, quá dễ dàng đúng không chúa công ?

Một số lưu ý nhỏ:

  • Di chuyển trong Khu Khoáng cần tốn Quân Hưởng, một lần di chuyển tiêu hao 10 quân hưởng, Quân Hưởng sẽ hồi theo thời gian, mỗi giờ hồi 5 điểm.

  • Khu Khoáng phân cấp gồm Thấp, Trung, Cao, phẩm càng cao, tốc độ nhận KNB càng nhanh

  • Khi có hơn 50 người đóng quân trong Khu Khoáng, hiệu suất sản xuất KNB sẽ giảm. Số người vượt càng nhiều, hiệu suất giảm càng nhiều.

  • Nếu tích lũy sản xuất KNB đạt tối đa, Chúa Công vẫn chưa nhận, KNB sẽ dừng sản xuất (Giới hạn tối đa có liên quan với cấp, cấp càng cao, giới hạn càng lớn

Chiến Đấu Mỏ Khoáng

Sau khi đã chiếm được mỏ khoáng ưng ý của bản thân tuy nhiên là trên bước đường chinh chiến đôi khi không ít vấp phải những chúa công lòng dạ hẹp hòi, mưu toan chiếm đóng mỏ khoáng của chúa công để hưởng lợi, vậy thì mời chúa công tham khảo cơ chế chiến đấu mỏ khoáng nhé

  • Sau khi đóng quân có thể tấn công người chơi Quân Đoàn khác trong Khu Khoáng, mỗi lần tấn công cần tốn Công Lệnh. Trong Khu Khoáng Không Bội Số, tấn công địch cần tốn 2 Công Lệnh ; Trong Khu Khoáng [Bội Số], tấn công địch cần tốn 1 Công Lệnh ; Công Lệnh sẽ hồi theo thời gian, 30 phút hồi 1 cái, cũng có thể mua bằng KNB.

  • Khi chiến đấu với địch, dựa theo Võ Tướng tử trận, Thể Lực tiêu hao sẽ khác nhau. Mỗi lần chiến đấu, cả hai đều tốn Thể Lực nhất định, Thể Lực bằng 0 sẽ trở về Đại Bản Doanh bất kỳ, Thể Lực dưới 50 không thể rời Đại Bản Doanh, có thể dùng Quân Hưởng bổ sung Thể Lực, cũng có thể mua bằng KNB.

  • Khi Quân Đoàn độc chiếm Khu Khoáng, nhận thêm 1 buff sản xuất +30%, độc chiếm tức là tất cả người trong Khu Khoáng đều là thành viên quân ta.

Trạng Thái Khu Khoáng: Khu khoáng có 3 loại trạng thái gồm:

  • Khu Khoáng x2: 12:00 trưa mỗi ngày, xuất hiện 3 Khu Khoáng x2, Khu Khoáng nhận buff này, sản xuất tăng x2

  • Khu Khoáng x3: 12:00 trưa mỗi ngày, xuất hiện 1 Khu Khoáng x3, Khu Khoáng nhận buff này, sản xuất tăng x3

  • Khu Khoáng Hòa Bình: 12:00 trưa mỗi ngày, xuất hiện 3 Khu Khoáng Hòa Bình, không thể chiến đấu trong khu này, tất cả Quân Đoàn đều mất hết quyền với Khu Khoáng; Khu Khoáng Hòa Bình kết thúc lúc 22:00 tối CN.

Chúa công nhớ lưu ý 3 trạng thái này nhé.

Last updated